कोल्हाबी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!                          कोल्हबी नगरपालिकालाई  खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र​ अभियान सफल पारौँ!!!       मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद सामाधान गरौँ !!!      जता   तते   फोहर   नपालौँ !!!       तपाइको दिन शुभ होस् !!!    

योजना तथा परियोजना

विनियोजन एेेन २०७५/७६

विनियोजन एेेन २०७५/७६ 

आर्थिक एेेन २०७५/७६

आर्थिक एेेन २०७५/७६