कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
मदन माेहन ढाेडारी लेखा अधिकृत 9855045318
संजय कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर shahnetwork2073@gmail.com 9855040660
अरविन्द कुमार यादव इन्जिनियर arbindyadav629@gmail.com 9849782799