FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मधेश प्रदेश बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वार्ड नं १ बस्ने राजमती देवी साहद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयनको गर्न लगाइएको छ । सम्बन्धी सूचना।

मधेश प्रदेश बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वार्ड नं १ बस्ने राजमती देवी साहद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयनको गर्न लगाइएको छ । सम्बन्धी सूचना।

मधेश प्रदेश बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका वार्ड नं १ बस्ने राजमती देवी साहद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयनको गर्न लगाइएको छ । सम्बन्धी सूचना।

वडा जनप्रतिनिधि