FAQs Complain Problems

News and Notices

नगरसभा बैठक सम्बन्धमा २०८१/०३/१० गते।

सूचना लेखापढी व्यवसायीको परीक्षाा सम्बन्धमा

आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

 कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१०२०२ बुधवार  ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१०२०२ बुधवार  ।

दोस्रो पटक lदुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक lदुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

म्याद थप गरी सुचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

म्याद थप गरी सुचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

विदा सम्बन्धी सूचना

विदा सम्बन्धी सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

कृषि स्नातक पदका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

कृषि स्नातक पदका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Pages