FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दूधमा रु ०.५ पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

कृषि स्नातक पदका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

कृषि स्नातक पदका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

धानको बिउ वितरण सम्बन्धी सूचना

धानको बिउ वितरण सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

राष्ट्रिपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१/०२/०२ गते बुधवार ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१/०२/०२ बुधवार ।

कृषि विद्युत महसुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

कृषि विद्युत महसुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

सिँचाइ व्यवस्थापन प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

सिँचाइ व्यवस्थापन प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

Pages