FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Document Title Post date Documents
नगर खेलकूद विकास समिति संचालन कार्यविधि, २०८० 11/22/2023 - 17:49 PDF icon २३ नगर खेलकूद विकास समिति संचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि,२०७९ 03/22/2023 - 23:43 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि,२०७९
कोल्हवी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ 01/23/2023 - 14:15 PDF icon कोल्हवी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४
कोल्हवी नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन एवँ समायोजन ऐन,२०७८ 01/23/2023 - 14:06 PDF icon कोल्हवी नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन एवँ समायोजन ऐन,२०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९ 07/08/2022 - 12:25 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९
नगर प्रोफाइल 10/18/2019 - 12:33 PDF icon नगर प्रोफाइल