FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७९।०२।१२ गते कोल्हवी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखज्यू(राम प्रसाद चौधरी)/उपप्रमुखज्यू(लक्ष्मी कुमारी चौधरी) बाट धन्यवाद ज्ञापन संगै नगरसभाबाट ६ बुदे निर्णयहरु अनुमोदन गराई कार्यान्वयन सम्बन्धमा

धन्यवाद ज्ञापन  संगै नगरसभाबाट ६ बुदे  निर्णयहरु अनुमोदन गराई कार्यान्वयन सम्बन्धमा
धन्यवाद ज्ञापन  संगै नगरसभाबाट ६ बुदे  निर्णयहरु अनुमोदन गराई कार्यान्वयन सम्बन्धमा

मिति २०७९।०२।१२ गते  कोल्हवी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखज्यू(राम प्रसाद चौधरी)/उपप्रमुखज्यू(लक्ष्मी कुमारी चौधरी) बाट धन्यवाद ज्ञापन संगै नगरसभाबाट ६ बुदे  निर्णयहरु अनुमोदन गराई कार्यान्वयन सम्बन्धमा 

वडा जनप्रतिनिधि