FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना  

पूर्वाधार शाेत उपयोग शुल्क र  बजार ठेक्का बन्दोबस्त २०७७/७८ को  सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

पूर्वाधार शाेत उपयोग शुल्क र  बजार ठेक्का बन्दोबस्त २०७७/७८ को  सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

अधारभूत शिक्षा परीक्षा २०७६ काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।, Grading System Explanation

अधारभूत शिक्षा परीक्षा २०७६ काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

सार्वजनिक सूचना !!!

सार्वजनिक सूचना !!!

कोरोना भाइरस COVID-19 को राहत सामाग्री खरिद  सम्वन्धमा  सूचना

कोरोना भाइरस COVID-19 को राहत सामाग्री खरिद  सम्वन्धमा  सूचना

कोरोना भाइरस COVID-19 सम्वन्धमा शतर्कता र रोकथामका लागि आवश्यक पहलकदमी लिएको  सूचना

कोरोना भाइरस COVID-19 सम्वन्धमा शतर्कता र रोकथामका लागि आवश्यक पहलकदमी लिएको  सूचना

Pages