FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

रसायनिक मल वितरण सम्बन्धमा।

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०३/०६ गते बुधवार।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०३/०६ गते बुधवार।

विधालय संचालन सम्बन्धमा।

विधालय संचालन सम्बन्धमा।

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा।

कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा।

कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा।

कृषि विधुत महशुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना। (दोस्रो पटक प्रकाशित)

कृषि विधुत महशुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना। (दोस्रो पटक प्रकाशित)

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धमा।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धमा।

जो जससंग सम्बन्ध राख्छ।  हार्दिक निमन्त्रण।

जो जससंग सम्बन्ध राख्छ।  हार्दिक निमन्त्रण।

घरजग्गा बहाल कर तिर्ने/ बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

घरजग्गा बहाल कर तिर्ने/ बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

Pages